کلید دو پل آدا

محصول جدید

تماس بگیرید

کلید دوپل :


*کاربرد کلید دوپل

این مدار در محل‌هایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می‌رود. مانند مکان‌های بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته دیگری از لامپ‌ها و در موقع دیگر دو دسته لامپ‌ها روشن شوند. 

*طریقه اتصال کلید دوپل

سیم فاز را بعد از عبور از فیوز به جعبه تقسیم برده و از آنجا به پیچ مشترک کلید دوپل که معمولا به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است وصل می کنیم. از دو پیچ غیر مشترک کلید دو سیم به نام سیم‌های برگشت فاز به ته دو سرپیچ برده و به آن وصل می‌کنیم. سرپیچ‌ها را از بدنه به طور مستقیم به نول شبکه متصل می نماییم. 

چنانچه تعداد لامپها بیشتر از دوتا باشد. سرپیچها به دو دسته تقسیم می شوند که هر دسته دویا چند سرپیچ باهم موازی شده اند. در این صورت سیم برگشت و هم چنین سیم نول به نقطه‌ی اتصال مشترک سرپیچ‌ها وصل می‌شوند. 

محصولات مرتبط

کالایی برای نمایش ویدئو در مسجد

تماس بگیرید
مشاهده سریع

از لوازم جانبی ویدئو پروژکتور برای نمایش تصویری با کیفیت

تماس بگیرید
مشاهده سریع

از لوازم جانبی باندهای صوتی

تماس بگیرید
مشاهده سریع

از لوازم جانبی باندهای صوتی مساجد

تماس بگیرید
مشاهده سریع

از لوازم جانبی برای نصب مهتابی در مساجد

تماس بگیرید
مشاهده سریع

هدیه ارزشی _ایرانی _مسجدی هدیه ناب فرهنگی برای جوانان مسجدی

تماس بگیرید
مشاهده سریع

بالا