لیست محصولات تولید کننده گروه صنعتی ثامن

سلامی چوبوی خوش آشنایی


به لطف خداوند متعال ودرپرتوعنایات حضرت علی بن موسی الرضا(ع)مدیریت مجتمع صنعتی مهرثامن درراستای اهداف اولیه خودمبنی برایجادنوآوری وابدال وهمچین ارتقاء سطح کیفی وکمی هم درزمینه تولیدات وهم درزمینه خدمات دهی به مشتریان ومخاطبان توانسته است گامهای بسیارمطلوبی برداردکه امید است مورد توجه وعنایت قرارگیرد.تلاش گردیده است تاتولیدات این مجتمع همانگونه که تابحال نشان داده ایم.باتوجه به نوع فرهنگ وسلیقه وعلایق مذهبی هموطنان عزیزایرانی انجام شودهدف ازتولید اقلام این چنینی فراهم کرده آرامش وآسودگی خاطربه هنگام اجرای فرایض دینی بوده است.


 بیشتر

کالایی پرکاربرد برای سالمندان و آنهایی که نمی توانند ایستاده نماز را بخوانند.

تماس بگیرید
مشاهده سریع

کالایی برای سالمندان و کسانی که نشسته نماز می‌خوانند

تماس بگیرید
مشاهده سریع
نمایش 1 - 2 از 2 مورد

بالا