تجربه مردمی

شما اگر تجربه‌ی استفاده از محصول‌ خاص مسجدی را دارید می‌‌توانیدآن‌را از طریق فرم زیر با دیگراهالی مسجد به اشتراک بگذارید.

فرم تجربیات مردمی

لطفا بیاد داشته باشید، در فرم حتما واحد تجربه مردمی را از قسمت واحدها (مطابق تصویر ذیل) انتخاب نمائید. با تشکر

راهنمای واحدهای مسجد کالا


بالا